Get Adobe Flash player

PAYPAL DONATIONS

EFT DONATIONS

Diamond Splash
Acc Nr: 622 785 93 788
Bank: FNB
Branch Code: 231 002

ONS FACEBOOK BLAD

facebook

IEWERS GEHOOR

Loading Quotes...

WIE IS ONS

TOEKOMS FOKUS is die skepping van Suné Zaaiman.

Op slegs 10 jarige ouderdom het Suné Zaaiman van Eureka Laerskool in Kimberley ‘n artikel gelees van die haglike omstandighede waaronder al hoe groter hoeveelhede mense in ons land daagliks leef.

Dit het haar geweldig ontstel en sy het besluit dat sy aktief betrokke moet raak om die nood in ons land te help verlig.  Eers het haar ma gedink dit is ‘n gevoel wat sal oorwaai, maar toe sy die derde keer na haar toe kom en smeek dat hul ‘n plan moet maak, het haar ma besef dat hierdie kind nie geїgnoreer kan word nie.

Suné, ‘n diep gelowige  klein dogtertjie, is oortuig daarvan dat die Liewe Vader haar geroep het om iets vir jongmense in ons land te doen en dat sy nie hoef bang te wees nie, want Hy sal haar “GPS” wees wat haar op die pad sal lei.

Op 1 September 2010 het sy haar heel eerste toespraak gedoen by ‘n funksie wat deur  Kimberley se Sakekamer  (NOCCI) aangebied is.  Die reaksie daarop was oorweldigend en sy het sommer die daaropvolgende week ‘n uitnodiging van De Beers ontvang om hul vroue aksie toe te spreek.  Daar was sy ‘n mede spreker saam met die eerste swart vroue regter van Suid-Afrika, regter Mokgoro.

Net die volgende dag het sy ongeveer 300 kindertjies met die hulp van tolke gaan toespreek in Galeshewe, ‘n informele nedersetting in Kimberley.

Nie alleen wou sy geld probeer insamel nie, maar sy wou ook aan jongmense die boodskap oordra dat jy nooit te jonk is om ‘n verskil in iemand anders se lewe te maak nie.

Op 24 Oktober 2010 het sy die eerste Mr&Miss Diamond Splash modelkompetisie in Kimberley in samewerking met Modelcup SA aangebied. Danksy die goedgunstige borgskap van Pikwane Diamonds, kon 8 diamante aan verskillende kategorie wenners oorhandig word en was die aand ‘n reuse sukses.  Aan die einde van die aand kon sy ‘n tjek van R45 000 aan Helpende Hand oorhandig.

Helpende Hand het die Suné Zaaiman Beursfonds gestig wat deur hulle bestuur word en met hierdie beursfonds word beurse verskaf aan minderbevoorregte Afrikaanse kinders in die Noord-Kaap en Vrystaat.  3 Jongmense uit Bloemfontein, Virginia en Calvinia is hierdie jaar op Universiteit danksy Suné se beursfonds.

In 2011 het Suné verder gegaan met haar motiveringspraatjies.  Sy het altesaam 10 groot motiveringspraatjies regdeur die jaar gehou wat meestal op uitnodiging geskied het.  Sy het selfs sover as Klerksdorp gereis om ‘n gemeentefunksie te gaan toespreek.

In Februarie 2011 het Suné Prof Jonathan Jansen van Kovsies ontmoet en danksy hom, het sy die geleentheid gekry om die Kovsie Splash 2011 modelkompetisie hier op kampus te kom aanbied in samewerking met Geruan Geldenhuys, Mnr Jool finalis vir 2012.

Sy het weer Diamond Splash in Kimberley aangebied en aan die einde van Oktober 2011 het sy ‘n verdere R15 000 aan Helpende Hand oorhandig.  ‘n Verdere 2 studente het uit die beursfonds beurse ontvang, dus het hierdie fonds tot dusver 5 studente die geleentheid tot verdere studie gegee.

Buiten hierdie projekte was Suné ook hierdie jaar by Kansa betrokke.  Sy het aan die begin van die jaar R1000 ingesamel vir Kansa en  op 19 November 2011 was sy die enigste kind wat nog ooit tydens die “Jail&Bail” fondsinsamelingsprojek van Kansa “gevange” geneem is ten bate van Kansa.  Sy moes R10 000 insamel in 2 weke om haarself “uit te bail” en het op die ou end R10 215 tot Kansa se fondsinsameling bygedra.

Suné het reeds vroeg in die jaar ‘n 5 sent projek in Eureka Laerskool begin waar sy ‘n kompetisie gehou het tussen die klasse.  Sy het die klas wat die meeste 5 sente ingesamel het vir ‘n oggend na ‘n diere plaas geneem om hul te bederf.

Suné het ook by haar skool gedien op die komitee van die Cayleigh Campaign wat geld insamel vir gebreklike kinders.

Tydens die finale rondte van die Nasionale Redenaarskompetisie in Goudini in die Oos-Kaap, het ‘n junior Hoёrskool leerling van die Oos-Kaap, Suné gebruik as ‘n bron in haar toespraak en na Suné verwys as iemand wat “kolskote in die lewe skiet”.

In November 2011 het daar ‘n berig in die Noord-Kaap, ‘n plaaslike koerant van Kimberley verskyn waar verwys is na die rol wat Suné deur haar werk en haar modelkompetisies gespeel het in die rehabilitasie van ‘n 17 jarige seun wat aan aan dwelms en losbandigheid verslaaf was en hoe hierdie seun nou ook betrokke geraak het by “Save a Child”.  Hierdie seun, Walter Ridgaard, gaan ook nou ook motiveringspraatjies doen om jongmense positief te beinvloed.

Suné is nou op soek na jongmense en kinders wat betrokke wil raak by haar projekte en saam met haar ‘n verskil wil maak, daarom het sy einde 2011 ‘n  “Suné Zaaiman wisseltrofee vir gemeenskapsdiens” aan Eureka Laerskool oorhandig wat jaarliks aan ‘n kind, of groep kinders, oorhandig sal word vir uitnemende diens gelewer aan die gemeenskap.  Sy wil egter kinders uit ander dorpe ook motiveer om haar te ondersteun.

Suné het  14 en 15 Januarie 2012 ‘n ere toekenning van Prof Jonathan Jansen van die Vrystaat Universiteit  ontvang vir die werk wat sy in haar gemeenskap doen.

Sune is op 13 April 2012 gekroon as Jong Noord-Kapenaar van die Jaar.

Tans beplan sy ‘n baie groot Nasionale debutante kompetisie vir hierdie jaar vir alle leerders van enige skool wat in graad 9 -12 is. Die “To Care Foundation” en CMD Management Systems het hier aanboord gekom en ondersteun vir Sune om jongmense aan te moedig om hul entrepreneurstalete te ontdek en groot pryse te wen terwyl hul geld vir verskillende liefdadigheidsorganisasies regoor die land insamel.