Get Adobe Flash player

PAYPAL DONATIONS

EFT DONATIONS

Diamond Splash
Acc Nr: 622 785 93 788
Bank: FNB
Branch Code: 231 002

ONS FACEBOOK BLAD

facebook

IEWERS GEHOOR

Loading Quotes...

Ons Kinderhuis

Die afgelope Saterdag het Sune in samewerking met Hypnosis Spa en Artherapy ‘n praatjie gehou by Ons Kinderhuis in Willows.

Die boodskap was om nooit op te hou droom nie, maar om ook nie ‘n struikelblok in jou eie pad te wees nie.

Die kinders het dit baie geniet en saam met Hypnosis Spa sal ons nog ‘n pad stap vir Ons Kinderhuis.

Ons Kinderhuis

Kom ondersteun asseblief hierdie Saterdag, 21 Junie 2014, vir Sune Zaaiman en ander sprekers wanneer hul ten bate van Ons Kinderhuis motiveringspraatjies gaan lewer by Ons Kinderhuis,43 Victoria Weg, Willows van 12h00 – 16h00. Ons wil graag alle graad 10, 11,12, Studente en ouers daar sien.

******************************

All Grade 10, 11, 12, Students and parents are invited to Ons Kinderhuis, 43 Victoria Way, Willows, Bloemfontein on Saterday, 21 June 2014 from 12:00- 16:00. Sune Zaaiman and 4 other motivational speakers will deliver their speeches to benefit Ons Kinderhuis.


Gaan kyk gerus na hierdie skakel om van produkte ontslae te raak wat u nie meer gebruik nie, of om na iets te soek wat jy benodig.

Suné tree as een van die gassprekers op by die Florisbad vrouedag

Op 9 Augustus 2013 het Suné die geleentheid gehad om as een van die gassprekers op te tree by die Florisbad vrouedag wat gereel is deur die bekende radio omroeper, Jeanette Geldenhuys. Gaan luister gerus na haar toespraak by :

My teenage dream…

My teenage dream:

As I think about my special teenage dreams, I came to a solution to make all of them a reality. But when I realised that one of my dreams is almost impossible to accomplish, I shrugged. It might seem crazy, but everybody wanted to be Superman when they were 5 and I still want to be. I want to change this world and make everything around me something special and something dreamy. I want to change the bad into good and the non-believers into believers. I feel so guilty for not making the biggest difference that anyone was ever able to make, I feel so helpless.

When I read the Bible I came to a conclusion that can change everything in my life and everything around me:

Saul thaught that David was too young and inexperienced to take on the mighty Goliath. But David knew differently. He told Saul about the times God had saved him from being mauld by lions and bears that had attacked David’s sheep. David knew that God was mightier than Goliath and that it didn’t matter how small or young David was in comparrison to Goliath.

David could do anything with God. So can we. With God, there is no such thing as too young or too small or too inexperienced. God uses all sorts of people of all sorts of ages and abilities to accomplish big things in this world.

 

When God told Moses to tell Pharoah to let the Israelities go, Moses must’ve thought God forgot that he had trouble talking. God knew it would be difficult for Moses, but God also knew that Moses’ physical limitation would be an opportunity for God to show His power. And it was! God’s strength showed through Moses’ weakness.

God has given us opportunities to show His strength through our weaknesses too. Each of us has something we struggle to do- but when we ask God to help us, it’s an opportunity to show the world that God can do anything and that we can do anything with God.


All I’m saying is that I can’t live in a world like this anymore. I don’t want to feel invisible nor feel as if I can’t do something for other people that is worth living for. I know that it it is our job as christians to make everything around us perfect and I’m not going to stay quiet and pretend as if we’re doing a good job. I mean, look at this country!

 

I want to change the world!  I am going to change this world!

DON’T UNDERESTIMATE THE YOUTH OF TODAY!!!!!

Thank you for your time.

 

My gedig- Vrees

Vrees is nie ‘n bestaan in my lewe
dit wat in ons lewe gebeur is vergewe en vergete
Vrees is daagliks hier rondom my
maar saam staan ek en my Redder sy aan sy
As vrees besluit om my seer te maak
weet ek my Here sal my hart aanraak
Vrees kan my nie onderkry
want my Here Jesus sal my weer bevry
Vrees sal altyd vir my loer
maar Jesus sal my van die donker af wegvoer
Vrees sal my altyd probeer verlei
maar saam staan ek en my Redder sy aan sy

NB!!!!!!!!!

Eya my mensies!! As my vriende wil ek julla ‘n huge gunsie vra. Ek het verlede jaar my teachers ontvang vir modelwerk wat beteken dat ek nou wettiglik my eie modelskool mag oopmaak. Ek het ‘n baie suksesvolle daggie gehad by Laerskool Joe Solomon hier in Bloem en julle sal nie raai hoeveel modelle sluit by my modelskool aan nie!!!!!! 36 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! /// dis regtig uit en uit net die Here w…at hier gewerk het en ek sou dit nie kon doen sonder Hom nie. Al die eer gaan na Hom toe. Ek het nog nie ‘n naam vir my modelskool nie, so ek wil baie graag he julle moet vir my idee’s gee vir ‘n naam. Dit moet funky en onvoorspelbaar wees en asseblief, dit moet profesioneel wees. As daar dalk van julle mensies is wat ook graag by my modelskool wil aansluit, moenie bang wees nie. Julla is meer as welkom.(julla moet ofcource nou net in Bloem bly, hahahaha) soooooo ek vra baja mooi, comment asb op my post en gaan wild!!!!! Dankie julle, julla is great. so by the way,, ek sal dit waardeer as ek al ‘n naam het voor die einde van volgende week

Opwekking om God te loof en Hom te gehoorsaam

Psalm 95: 1-7

Kom, laat ons jubel to eer van die Here, laat ons juig tot ere van die rots van ons heil! Laat ons Sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig! Want di Here is ‘n grote God,ja, ‘n groot Koning bo al die gode.In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is Syne. Aan wie die see behoort wat Hy self gemaak het, en die droe lande wat Hy in sy hande geformeer het.Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van Sy hand. Ag, as julle vandag maar net vir Hom wou luister!

Die Here weet

Die Here weet wanneer jy moeg en moedeloos voel weens verpletterende omstandighede en situasies, weet die Here hoe hard jy probeer het.
Wanneer jy so lank trane gestort het en jou hart is beklemd, het die Here jou trane getel.
As jy voel jou lewe is doelloos en die tyd het jou agtergelaat, was die Here saam met jou.
Wanneer jy eensaam voel en jou vriende te besig is om te bel of nie verstaan nie…, wag die Here saam met jou.
Die Here is saam met jou wanneer jy voel dat jy alles probeer het en nie meer raad weet nie. Hy het die oplossing.
Wanneer niks meer sin maak nie en jy seer, verward en gefrustreerd voel, het die Here die antwoord.
As jou blik op die lewe verhelder en jy weer tekens van hoop vir die lewe vind, het die Here vir jou gefluister.
Wanneer alles klopdisselboom gaan en  jy volop stof tot dank het, het die Here jou geseën.
Wanneer iets verstommends gebeur en jy daai spesiale iemand vind, het die Here se glimlag op jou gerus.
As jy ‘n droom het om te volg en ook ‘n werklikheid het om uit te lewe, het die Here jou oë geopen en jou naam genoem.
Onthou net, waar jy okal is, en wat jy okal in die gesig staar, die Here is by jou.— Anoniem

Die Here ons God

1 Samuel 2:1-3  ———–

Hanna bid: “Ek is vrolik, want die Here is by my.Ek is sterk, want die Here is by my. Ek lag vir my vyande, want U het my gered, en ek is bly. Daar is nie ‘n ander heilige God soos die Here nie.Daar is nie ‘n ander rots soos ons God nie. Julle moenie aanhou spog nie, julle moenie teen die Here praat nie, want die Here weet alles en Hy toets alles wat ‘n mens doen.”